Nhóm Từ Thiện Vạn Phong

Chia sẻ từ xã hội, dành cho xã hội

Đối tượng phục vụ

Được tài trợ hoạt động: Chúng tôi nhận tài trợ từ các hoạt động từ thiện liên quan đến tiểu đường hoặc hội chứng chuyển hóa, chúng tôi sẽ cung cấp bánh mì ít carbohydrate, bánh mì mỡ ít carbohydrate

Giao hàng bánh mì ít carbohydrate: Chúng tôi hợp tác với các cửa hàng làm bánh ở khắp nơi, cung cấp các món ăn bánh mì ít carbohydrate cho các hoạt động liên quan đến tiểu đường

Dịch vụ (Cửa hàng làm bánh cần thu thêm phí sản xuất)

Đối tượng phục vụ

Cơ sở y tế: Các cơ sở y tế tổ chức các hoạt động giáo dục và phòng ngừa tiểu đường hoặc hội chứng chuyển hóa, hãy liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ hân hạnh tài trợ bánh mì ít carbohydrate và bánh mì mỡ ít carbohydrate làm quà tặng cho hoạt động của bạn

Tổ chức từ thiện: Hợp tác với các tổ chức phi chính phủ (NGO) liên quan đến tiểu đường, hội chứng chuyển hóa và AIDS ở trong và ngoài nước, chúng tôi sẽ hân hạnh tài trợ sản phẩm bánh mì ít carbohydrate và bánh mì mỡ ít carbohydrate hoặc bột trộn sẵn

Tổ chức cộng đồng: Chào mừng mọi tổ chức cộng đồng trong và ngoài nước liên quan đến tiểu đường liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ hân hạnh tài trợ sản phẩm bánh mì ít carbohydrate và bánh mì mỡ ít carbohydrate hoặc bột trộn sẵn, cho dù đó là các nhóm trên Facebook, nhóm trên LINE hoặc bất kỳ tổ chức nào khác

Trường học vùng sâu vùng xa: Trường học có học sinh mắc tiểu đường, hãy liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ hân hạnh tài trợ thiết bị liên quan và bột trộn sẵn cho bánh mì ít carbohydrate và bánh mì mỡ ít carbohydrate, để hỗ trợ các em học sinh ở vùng sâu vùng xa có bánh ngon và phù hợp

Dự án Circle of Dreams

Tìm kiếm những người bạn có tiểu đường loại 1 (T1DM) hoặc ở các vùng nông thôn quan tâm đến việc thiết lập cửa hàng làm bánh riêng của họ. Chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp bột trộn sẵn cho bánh mì ít carbohydrate và bánh mì mỡ ít carbohydrate của “Sugar Time”, để chia sẻ với cộng đồng của họ và kiếm thu nhập bản thân, đồng thời hỗ trợ cộng đồng

Kế hoạch tương lai là hợp tác với Rotary International để tích hợp Dự án Circle of Dreams của Đài Loan với tinh thần Rotary, hỗ trợ những người bạn có tầm nhìn thiết lập cửa hàng làm bánh của riêng họ và mở rộng dự án từ từ đến các quốc gia châu Á như Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Việt Nam… và nhiều quốc gia khác trong khu vực châu Á

Chào mừng liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ nhu cầu nào như trên, hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi cam kết thực hiện trách nhiệm xã hội của mình để hỗ trợ những người bạn mắc tiểu đường

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
公益需求